Kariera

Home Kariera
znajdujemy_2_03

znajdujemy_glowne_08znajdujemy_glowne_07

Największym atutem naszej kancelarii są jej pracownicy. Obecnie udało nam się zgromadzić zespół młodych lecz doświadczonych prawników nastawionych na ciągły rozwój zawodowy.

Dla prawników
Dla studentów

Dla prawników

Dynamiczny rozwój kancelarii sprawia, że proces rekrutacji prowadzony jest na bieżąco, pozwalając na stały rozwój firmy i związanych z nią prawników. Oferujemy możliwość dołączenia do naszego zespołu i zdobywania doświadczenia w zakresie prowadzonej przez adwokatów praktyki zawodowej oraz poszerzanie posiadanych umiejętności i wiedzy. Od kandydatów oczekujemy wyższego wykształcenia prawniczego, umiejętności pracy w zespole, gotowości do rozwoju i nauki.

Dla studentów

Kancelaria oferuje stały program praktyk dla studentów ostatnich lat studiów prawniczych. Oferujemy możliwość odbycia praktyk studenckich w wymiarze przewidzianym programem studiów a także odbycia praktyk w trybie ciągłym przez czas trwania studiów z możliwością podjęcia stałej współpracy po uzyskaniu tytułu magistra prawa.