KREDYTY WALUTOWE - ODFRANKOWIENIE KREDYTU

Jeżeli jest jakaś kategoria spraw, którymi się zajmujemy i które chcielibyśmy dziś wyróżnić, to są to sprawy przeciwko bankom, o unieważnienie umów kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego.

Sprawy te zasługują na wyróżnienie, bo, po pierwsze, w grę wchodzą naprawdę duże pieniądze, a po drugie okazuje się, że naprawdę sporo takich spraw prowadzimy w ostatnim czasie i musimy się nieskromnie przyznać, że idzie nam wyjątkowo dobrze.

Nie, nie jesteśmy ekspertami od prawa bankowego, którzy zajmowali się sprawami frankowymi, zanim banki w ogóle zaczęły udzielać kredytów hipotecznych. Nie pracowaliśmy dla banków i tak naprawdę do 2018 r. nasze kontakty z prawem bankowym ograniczały się jedynie do zawierania umowy o prowadzenie rachunku kancelarii. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że w sprawach kredytów “frankowych”, na fali korzystnego orzecznictwa TSUE oraz Sądów polskich, udało nam się zbudować odpowiednią praktykę.

Oferujemy jasne i konkurencyjne warunki wynagradzania kancelarii, a obok znajomości orzecznictwa europejskiego oraz Sądu Najwyższego, także znajomość orzecznictwa sądów rejonowych oraz okręgowych orzekających w Apelacji Katowickiej. Nieodpłatnie analizujemy przesłane nam umowy kredytowe pod kątem możliwości unieważnienia umowy. Nie odrzucamy umów na niskie kwoty kredytów i prowadzimy także sprawy przed sądami rejonowymi. W przeciwieństwie do firm windykacyjnych gwarantujemy udział w rozprawach adwokatów i radców prawnych, których Państwo poznacie w kancelarii, i którzy będą zajmowali się Państwa sprawą unieważnienia kredytu frankowego od początku do samego końca.

odfrankowienie kredytu

W sprawie Twojej umowy skontaktuj się z:

Wspólnik

Maciej Janson

Wspólnik kancelarii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizujący się w problemach swoich klientów :-)

Wspólnik kancelarii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizujący się w problemach swoich klientów :-) Spiritus movens kancelarii. Nie ma takiego projektu w kancelarii, którego by nie wymyślił. Od programów pro bono do programów dla frankowiczów. W codziennej pracy, skupiony na obsłudze przedsiębiorstw. Prawo gospodarcze, prawo cywilne, procesy sądowe to jego dzień powszedni. Włada językiem angielskim. W życiu prywatnym mąż jednej żony, ojciec dwóch córek, amator kawy, narciarstwa, piłki nożnej, twórczości Jacka Kaczmarskiego oraz Ginu.
Adwokat

Dominik Hąc

Jeżeli jest w naszej kancelarii ktoś kto by miał rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady to jest to Pan Mecenas Dominik Hąc.

Jeżeli jest w naszej kancelarii ktoś kto by miał rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady to jest to Pan Mecenas Dominik Hąc. Specjalizuje się w prawie cywilnym,
farmaceutycznym oraz w przepisach ochrony danych osobowych. Niezawodny i rzetelny jak najlepsze japońskie samochody. W życiu prywatnym mąż jednej żony, podróżnik i miłośnik zwierząt. Nie wiemy dokładnie jakiej słucha muzyki, ale obstawilibyśmy, że nie jest Panu mecenasowi obcy zwyczaj biesiadowania z gitarą przy ognisku.
Radca Prawny

Jakub Klabis

Druh mecenasa Jansona w niedoli uniwersyteckiej, czyli absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Druh mecenasa Jansona w niedoli uniwersyteckiej, czyli absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. O ile w dzisiejszych czasach człowiek poszukujący informacji zaczyna od Google, my w kancelarii zaczynamy od Mecenasa Klabisa. Gigantyczne doświadczenie zawodowe w pracy jako inhouse. Prawo cywilne, gospodarcze i handlowe, upadłościowe, prawo usług finansowych i prawo telekomunikacyjne. Prawnik obdarzony świetnym instynktem i refleksem zawodowym, normalnie prawnicza pantera. Prywatnie mąż jednej żony, ojciec trójki dzieci, fan dwóch kółek, wycieczek górskich. Ostoja konserwatywnej myśli w kancelarii.
unieważnienie kredytu frankowego

O CO WALCZYMY DLA KLIENTÓW

W formułowanych przez na pozwach walczymy o unieważnienie (inaczej mówiąc o nieważność umowy) umów kredytów frankowych. Co więcej, w przypadku części spraw, poza żądaniem unieważnienia umowy, formułujemy również żądanie zwrotu przez Bank części pobrany dotąd środków.

W tak zwanych pozwach frankowych walczymy o unieważnienie umów kredytów frankowych (inaczej: stwierdzenie nieważności frankowych kredytów hipotecznych). W przypadku części spraw, poza żądaniem unieważnienia umowy, domagamy się również zwrotu przez Bank części spłaconych rat kredytów.

Co to właściwie oznacza, dla frankowicza, że umowa kredytu frankowego zostaje unieważniona? Oznacza to, że będzie musiał oddać bankowi dokładnie tę kwotę pieniędzy, którą pożyczył (bez żadnych opłat lub odsetek). Taka sytuacja ma dwa pozytywne dla frankowicza skutki. Po pierwsze, zobowiązanie wobec banku zostaje ograniczone wyłącznie do kwoty, którą faktycznie od banku otrzymał (odpadają tu więc wszelkie koszty związane z przeliczeniami walutowymi i wzrostem kursu franka). Po drugie, wszelkie dokonane dotąd do na rzecz banku wpłaty (na równi raty kapitałowe, raty odsetkowe i inne koszty) zostają zaliczone na poczet zwrotu kwoty otrzymanej od Banku.

Nieco upraszczając, wyobraźmy sobie przykładowo, że kredytobiorca zaciągnął kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego, gdzie bank wypłacił mu kwotę np. 200 000 złotych. Bank przeliczył zadłużenie na franki szwajcarskie i określił je na 100 000 franków. Od tego czasu kredytobiorca wpłacił łącznie na rzecz banku 250 000 złotych, z czego 150 000 zaliczone zostało na spłatę kapitału i 100 000 na spłatę odsetek i innych kosztów kredytu frankowego. Zgodnie z umową, zadłużenie kredytobiorcy na dzień dzisiejszy wciąż wynosi kilkadziesiąt tysięcy franków, a mając na uwadze około dwukrotny wzrost kursu franka, może okazać się, że jego wartość w złotówkach nie tylko nie spadła, ale mimo wieloletniej spłaty wręcz wzrosła. Tymczasem unieważnienie umowy doprowadzi do skutku, gdzie po prostu zliczymy wszystkie wpłaty (250 00 złotych), odejmiemy od ich sumy kwotę otrzymaną od banku (200 000 złotych) i otrzymamy… 50 000 złotych nadpłaty. W takiej sytuacji kredytobiorca nie tylko pozbywa się kredytu frankowego, ale dodatkowo ma możliwość żądania od banku zwrotu tak wyliczonej nadpłaty. Oczywiście konkretne wyliczenia będą różnić się w zależności od sprawy i przedstawiamy je dla każdej sprawy indywidualnie, nie powinno budzić jednak wątpliwości, iż unieważnienie umowy kredytu frankowego pozostaje dla kredytobiorcy finansowo bardzo opłacalne.

JAK WALCZYMY DLA KLIENTÓW

Liczy się dla nas skuteczność. Na bieżąco śledzimy orzecznictwo TSUE, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyroków zapadających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i w innych sądach apelacji katowickiej, a także w sądach w Warszawie.

Liczy się dla nas skuteczność. Na bieżąco śledzimy orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyroków zapadających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i w innych sądach apelacji katowickiej, a także w sądach w Warszawie. W ramach opracowywanej taktyki posiłkujemy się również stanowiskami wydawanymi przez UOKiK i Rzecznika Finansowego. Argumentację dobieramy indywidualnie do każdej sprawy, zwracając uwagę zwłaszcza na takie zagadnienia, jak klauzule abuzywne w zakresie przeliczeń walutowych, rażący brak równowagi kontraktowej, brak określenia wzajemnych zobowiązań stron, nieokreśloność kwoty kredytu, sprzeczność postanowień umowy z przepisami prawa bankowego czy też ich sformułowanie w sposób naruszający dobre obyczaje. Wyjaśniamy z Klientem każdy aspekt sprawy unieważnienia umowy kredytu, a także zapewniamy staranne przygotowanie do rozprawy i profesjonalne wsparcie w jej trakcie.

PRZECIWKO KOMU WYSTĘPUJEMY

Prowadzimy sprawy zarówno w zakresie kredytów indeksowanych jak i denominowanych, zarówno tych w trakcie spłaty jak i już spłaconych. Dotąd wystąpiliśmy z m.in. pozwami dotyczącymi umów w następujących bankach:

Prowadzimy sprawy zarówno w zakresie kredytów indeksowanych jak i denominowanych, zarówno tych w trakcie spłaty jak i już spłaconych. Dotąd wystąpiliśmy z m.in. pozwami dotyczącymi umów w następujących bankach:
- PKO BP S.A. (umowy „Własny Kąt Hipoteczny” ora „MIX”),
- mBank S.A. („mPlan hipoteczny”, „MULTIPLAN”),
- ING Bank Śląski,
- BGŻ (obecnie: BNP Paribas Bank S.A.),
- GeMoney Bank S.A. (obecnie: Bank BPH S.A),
- Santander Consumer Bank S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S. A.)
- Getin Noble Bank S.A.,
- Bank Millennium S.A.,
- Raiffeisen Bank Polska S.A.,
- BRE Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.)

WYBRANE UZASADNIENIA WYROKÓW

Z uzasadnień uzyskanych przez nas wyroków:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019r., akt V CSK 382/18
„(…)w świetle dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego nie powinno budzić wątpliwości, iż postanowienia (…) Umowy mają charakter niedozwolony, uznaje się bowiem, iż określenie wysokości należności obciążającej konsumenta z odwołaniem do tabel kursów ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów, jest nietransparentne, pozostawia pole do arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron.”

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2016r., III C 1073/14
„Zarówno bowiem przepis art. 385 1 §2 kc, jak i art. 6 ust 1 Dyrektywy 93/13 przewiduje wprost wyłącznie sankcję bezwzględnego pominięcia (wyłączenia) takiego postanowienia umownego. Sąd nie może zatem z urzędu ustalić ani „sprawiedliwego” kursu wymiany ani też orzec, iż kurs winien odpowiadać kursowi NBP dla kupna waluty powiększonemu o „uczciwą” marżę w wysokości 0,5%. Umowa winna zatem być rozpatrywana tak jakby zakwestionowanego postanowienia od samego początku w niej nie było, a kwestia ujęta w nim nie została w ogóle w umowie uregulowana.”