PRO BONO

Wierzymy w społeczną odpowiedzialność biznesu i w naszym przypadku to nie są słowa na wiatr. Od 2016 realizujemy w kancelarii program bezpłatnej pomocy prawnej dla ofiar przemocy domowej.

Organizujemy bezpłatne porady prawne w Bibliotece Miejskiej w Gliwicach.

Wspieramy organizacje pozarządowe nieodpłatną pomocą prawną. Opiekujemy się między innymi Fundacją Court Wach Polska oras Stowarzyszeniem Lokalnych Ośrodków Twórczych.

Za naszą działalność, zostaliśmy w 2019 r. wyróżnieni w plebiscycie dziennika Rzeczpospolita, tytułem kancelarii pro bono.

Prowadzimy w kancelarii stały program pomocy dla ofiar przemocy domowej
Prowadzimy akcje bezpłatnych porad prawnych w sytuacjach kryzysowych.
Nasi prawnicy udzielają cyklicznie, nieodpłatnych porad prawnych w bibliotece miejskiej w Gliwicach.
Za swoją działalność pro bono, kancelaria została wyróżniona tytułem kancelarii pro bono 2019 rankingu Rzeczpospolita.
Wspieramy w sposób stały Fundację Court Wach Polska.
Wspieramy Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych.